เลือกภาษา ::
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีหมู่บ้านแม่สารบ้านตอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม ผ้าทอปูนปั้นตามแบบฉบับภูมิปัญญา วิถีชีวิตชาวไทยยอง
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 2 ก.พ. 2562, 16:08

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีหมู่บ้านแม่สารบ้านตอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม ผ้าทอปูนปั้นตามแบบฉบับภูมิปัญญา วิถีชีวิตชาวไทยยอง

วันนี้ ( 14 มกราคม 2562 ) นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านแม่สารบ้านตอง ที่วัดบ้านตอง หมู่ 4 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนโดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน นางณัฏฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูนและประชาชนให้การต้อนรับนายเสกสรร สาคร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 และนายนรินทร์ คำสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลเวียงยอง มีประชาชนชาวไทยยอง จำนวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา เวียงเชียงรุ้ง และมณฑลยูนนาน มาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลเวียงยองเมื่อปี 2348 พร้อมนำภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ มาด้วย ผู้ชายมีอาชีพสล่าปูน ( ช่างปูนปั้น ) มีความสามารถในการประดิษฐ์งานปั้นรูปลายเอกลักษณ์ตามแบบยอง ส่วนผู้หญิงมีอาชีพทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายยกดอกได้สืบทอดต่อกันมาถึงรุ่นลูกหลานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสำหรับหมู่บ้านแม่สารบ้านตองหมู่ 4 ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายของรัฐบาลหลักประชารัฐโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเป็นชุมชน ที่นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม และแนวความคิดสร้างสรรค์ สร้างชุมชนเข้มแข็งทำรายได้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมการผลิตผ้าทอยกดอก งานปั้นปูนยังได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอและประกวดกิจกรรมจำลองหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 มี.ค. 2566, 08:56

               วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น....

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 9 7 6 2

Today

Total

106

The week

Total

708

This month

Total

4101

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]